Walne zebranie

Walne zebranie

POWIADOMIENIE O OBRADACH WALNEGO ZEBRANIA UKS „PIONIER” Jastrzębie-Zdrój

 

Zebranie odbędzie się dnia 23.09.2020 roku

godzina 19.00 ( I termin ) lub 19.15 ( II termin)

w Jastrzębiu-Zdroju w SP nr 19 ul. Opolska

 

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA

UKS „PIONIER” Jastrzębie-Zdrój 23.09.2020.rok

 

 1. Przywitanie przybyłych na zebranie przez Prezesa

 2. Zatwierdzenie Regulaminu obrad WZ

 3. Zatwierdzenie Porządku obrad WZ

 4. Wybór Przewodniczącego i protokólanta WZ

 5. Wybór Komisji WZ: a) Mandatowej; b) Skrutacyjnej; c) Uchwał i Wniosków

 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 7. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji

 8. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2020

 9. Dyskusja nad sprawozdaniem

 10. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu

 11. Dyskusja w sprawach różnych

 12. Przyjęcie uchwał i wniosków WZ

 13. Zakończenie WZ