International Youth Chess Camp V4 LIPTOV 2018

International Youth Chess Camp V4 LIPTOV 2018

Informacje o turnieju dostępne tu: ZOBACZ