Wrześniowy nabór do klubu

Wrześniowy nabór do klubu

Od września, po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy regularne zajęcia w klubie.