Children Visegrad Chess League / Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa

visegrad fund logo bluewww

Nazwa projektu: Что такое апрофен Children Visegrad Chess League / Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa

 

 

Numer projektu: 21640523

 

 

Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 

 

Okres realizacji projektu: 15/02/2017–30/11/2017

 

 

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja gry w szachy, jako narzędzia wspierającego rozwój dzieci i młodzieży w wielu aspektach. Rozwiązaniem, jakie chcemy zaproponować jest stworzenie Dziecięcej Wyszehradzkiej Ligi Szachowej, służącej promowaniu tej dyscypliny wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup odbiorców na obszarze Krajów Wyszehradzkich i Serbii. Chcemy wskazać na korzyści, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój i wychowanie młodego człowieka tj.: umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni.

 

Ponadto zadaniem projektu jest ukazanie tej dyscypliny, jako jednego z elementów edukacji i alternatywnej drogi spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, dla których współcześnie jedną z podstawowych aktywności stanowi komputer i Internet.

 

Szachy stały się wspólnym elementem łączącym organizacje z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Serbii.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy turnieje w Czechach, Polsce i Słowacji z udziałem uczestników z krajów V4 oraz Serbii. Ponadto opracowany zostanie film promujący projekt.

 

Partnerzy projektu:

 

Uczniowski Klub Sportowy "PIONIER" – lider projektu (PL)

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. (PL)

 

Uczniowski Klub Sportowy "RODŁO" Opole (PL)

 

SK Slavia Orlová , z.s. (CZ)

 

TJ Slávia Caissa Čadca (SK)

 

Gedeon Barcza SPORT CLUB ASSOCIATION (HU)

 

Belgrade Chess Association (SRB)

 

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 

 

TURNIEJE:

 

1. Čadca 6 maja 2017.

 

2. Orlova 20 maja 2017

 

3. Zakopane - 26.08. - 30.08.2017.

 

 

Fotograficzna relacja z trzech turniejów